Wat is Idensys?

Veilig inloggen op internet. Belangrijk als je online winkelt en bankiert. En ook bij het online regelen van zaken met de gemeente, de Belastingdienst of een zorgverzekeraar. Overheid en bedrijfsleven werken daarom samen aan nog veiliger inloggen op internet. Die nieuwe manier van inloggen heet Idensys.

Voordelen Idensys op een rij

  • Veilig inloggen. Bij overheden, bedrijven en zorginstellingen.
  • Een kleinere digitale sleutelbos: af van vele gebruikersnamen en wachtwoorden.
  • Op termijn: zelf kiezen hoe je inlogt.

Glasheldere afspraken

Veilig inloggen, daar draait het om bij Idensys. Daarom hebben de overheid en het bedrijfsleven glasheldere afspraken gemaakt over strenge eisen aan veiligheid, betrouwbaarheid en de bescherming van je persoonlijke gegevens. De overheid beheert deze afspraken en controleert of de afspraken worden nagekomen. Alleen organisaties die aan álle spelregels voldoen, mogen aan Idensys meedoen.

Bescherming persoonlijke gegevens

Ben je wie je zegt die je bent? Idensys controleert én bevestigt dit. Als je een Idensys-inlogmiddel aanvraagt, worden daarom je persoonlijke gegevens gevraagd. Denk aan je naam, adresgegevens, geboortedatum en mogelijk je BSN. Deze gegevens komen niet terecht bij de organisatie waar je inlogt. Wanneer je inlogt op een website, krijgt een organisatie alleen de persoonlijke informatie die jij wilt delen. Een organisatie weet ook niet op welke websites je nog meer inlogt.