Uw account activeren

Om uw account te activeren moet u een wachtwoord opgeven. Bewaar dit wachtwoord goed, u heeft het in de toekomst nodig om opnieuw in te kunnen loggen. 

U wordt gevraagd om uw BSN op te geven. Het BSN hebben we nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Erkende zorgverleners zijn verplicht het burgerservicenummer (BSN) van hun patiënten vast te leggen in hun administratie. 
Voor meer informatie over BSN in de zorg, klik op deze pagina van de overheid.

Maak een veilig wachtwoord wat voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Gebruikersnaam bestaat uit minimaal 8 karakters
  • Wachtwoord bestaat uit minimaal 8 karakters
  • Wachtwoord bestaat uit minimaal 2 cijfers (0-9)
  • Wachtwoord bestaat uit minimaal 1 hoofdletter (A-Z)
  • Wachtwoord bestaat uit minimaal 1 kleine letter (a-z)
  • Wachtwoorden moeten gelijk zijn